Iva Kušurin (aka @kusurinka) je zagrebačka studentica koja je u posljednjih nekoliko godina barem jednom godišnje posjetila čarobni New York. Kad završi ispite na Pravnom fakultetu, pakira kofere i odlazi u posjet bratu koji živi i radi u Americi. Kako…