Manifakturini lakovi i trajni lakovi su manje toksični, nisu testirani na životinjama, suše se pod LED lampicom, a uklanjaju se steam-off uređajem s minimalnom količinom acetona i bez aluminijske folije. Malo je žena kojima na spomen manikure ne padnu na…