Grad u kojem je najviše vrednovana sloboda, što se i danas vidi po natpisu Libertas na zastavi grada Dubrovnika te čija je uredba o ukidanju ropstva i zabrani prijevoza robova bila prva zabrana ropstva u Europi, danas je jedan od…