Glavna urednica: Ivona Siničković

Novinarke:

Barbara Grgić

Dora Ivić

Pola Križevac

Paula Marasović

Tea Mihanović

Ines Vuković

Community management:

Sarah Dogan