Ponukana Lotinim ispadima unatrag nekoliko večeri, odlučila sam se za temu koja će biti bliska baš svim roditeljima malih bebača, djece, a i onih čija djeca su već starija pa i dalje zbog njih ne spavaju jer čekaju da se…